Broader Approach

Z Enpedie
Přejít na: navigace, hledání

Smlouva "Broader Approach" (v češtině "Širší Přístup") byla podepsána mezi zástupci Japonska a Euratomu v únoru 2007 za účelem spolupráce na projektu ITER a urychlení uvedení fúzní energetiky do běžného života. Tomuto vznešenému cíli mají sloužit tři hlavní projekty smlouvy Broader Approach:

  1. Vytvoření detailního desginu zařízení IFMIF
  2. Vytvoření projektu STP
  3. Vytvoření mezinárodního centra IFERC

International Fusion Materials Irradiation Facility (IFMIF)

První projekt se zaměřuje na zařízení International Fusion Materials Irradiation Facility (IFMIF), česky "Mezinárodní ozařovací zařízení pro testování fúzních materiálů", které by mělo sloužit k testování vybraných materiálů v ozařovacích podmínkách fúzních zařízení, hlavně se zaměřením na vysokoenergetické 14MeV neutrony). Příspěvek ze smlouvy Broader Approach by měl být ve vytvoření konečního designu tohoto zařízení. IFMIF by měl být postaven v japonském Aomori.

Satellite Tokamak Programme (STP)

Druhý projekt se zaměřuje na zřízení "Satellite Tokamak Programme" (STP), zařízení které by mělo přispět k řešení základních fyzikálních otázek a provozních scénářů tokamaku ITER. Zařízení projektu STP, kterým je tokamak JT-60SA, má sloužit oběma stranám (EU i Japonsko) pro výzkum v oblastech fyziky plazmatu; tokamak JT-60SA se nachází v prefektuře Ibaraki v Japonsku.

International Fusion Energy Research Centre (IFERC)

Třetí projekt si klade za cíl zřízení Mezinárodního centra pro výzkum fúzní energie (International Fusion Energy Research Centre, IFERC) v japonském Rokkashu, které by se zabývalo koordinací prací na tokamaku DEMO, provozem výpočetního centra pro simulace fúzních procesů ve velkém měřítku a provozem Vzdáleného experimentálního centra ITER, umožňujícího zapojení zahraničních výzkumníků do provozu tokamaku ITER.

Financování smlouvy je zajištěno převážně z příslibů Belgie, Francie, Německa, Itálie, Španělska a Švýcarska.