Charakteristika neutronů

Z Enpedie
Přejít na: navigace, hledání

Neutron patří mezi elementární částice, tevořící základní stavební prvky atomových jader. Jelikož je hmotnost neutronu větší než hmotnost protonu, jsou volné neutrony nestabilní a rozpadají se na proton, elektron a neutrino s poločasem rozpadu do 11 minut. Tato doba je o několi řádů větší než střední doba života neutronů v aktivní zóně jaderných reaktorů a tak samovolný rozpad neutronů prakticky neovlivňuje jaderné procesy v reaktoru.

Neutron nemá elektrický náboj, neinteraguje tak s ostatními neutrony. Tato vlastnost má významný důsledek v linearitě rovnic popisujících neutronový tok.

Základní údaje

Hmotnost neutronu:mn = 1.0086654 u = 1.6749 . 10-27 kg
Spin:sn = ½
Střední doba života:τ = 15 min
Poločas rozpadu:T1/2 = 11 min


Neutrony dle kinetické energie

Rozdělení neutronů podle kinetické energie (En):

Ultrachladné neutrony:En < 10-6 eV
Chladné neutrony:10–6 eV < En < 0,025 eV
Tepelné neutrony:0,025 eV < En < 0,5 eV
Rezonanční neutrony:0,5 eV < En < 100 eV
Středních energií:0,1 keV < En < 500 keV
Rychlé neutrony:0,5 MeV < En < 10 MeV
Vysokých energií:10 MeV < En < 50 MeV
Velmi vysokých energií:50 MeV < En

Mezi tzv. pomalé neutrony tedy řadíme: chladné, tepelné a rezonanční neutrony.