Chladivo

Z Enpedie
Přejít na: navigace, hledání


Chladivo slouží k odvádění tepla z jaderného reaktoru. Štěpící materiál vyžaduje neustálé ochlazování tak, aby nedošlo k roztavení povlaku jaderného proutku, úniku štěpných produktů a aby byla zajištěna bezpečnost reaktoru. Typ užitého chladiva se liší v závislosti na druhu používaného jaderného reaktoru. Může to být lehká voda, těžká voda, oxid uhličitý, helium, sodík a některé soli nebo slitiny. V některém typu reaktoru může také docházet k varu chladicího média (BWR), u jiného nikoliv.


Zdroje

[1] [Reichl J., Všetička M.: Encyklopedie fyziky, citace ze dne 23. 7. 2012]

[2] SPS Vítkovice: Jaderné reaktory

[3] [Scientific American: How to Cool a Nuclear Reactor]