Dálkový manipulátor

Z Enpedie
Přejít na: navigace, hledání

Zařízení, které umožňuje operátorovi na dálku ovládat mechanismus, který napodobuje pohyby lidské ruky. Dálkové manipulátory se používají v případech, kdy není z technických nebo bezpečnostních důvodů možné, aby daný úkon prováděl operátor přímo, tj. vlastníma rukama. Typickým případem je manipulace s radioaktivním materiálem v horkých komorách, s jedovatými látkami uvnitř hermetického boxu, nebo operace prováděné robotickým ramenem ve volném prostoru vně kosmické stanice.

Dálkový manipulátor se obecně skládá z ovládací části, ovládané části a z dílů zprostředkovávajících vazbu mezi oběma částmi. Tato vazba může být mechanická, hydraulická nebo elektrická.

Operátor pracuje s ovládací částí, kterou může být ovládací rukojeť s převody, táhly a pákami nebo může jít o ovládací pult s joysticky a tlačítky. Ovládaná část má zpravidla podobu mechanické paže s několika klouby, která je zakončená klepetem. Jednotlivé části paže mohou být teleskopické.