Dávka D

Z Enpedie
Přejít na: navigace, hledání


Střední předaná energie ionizujícího záření látce v objemovém elementu hmotnosti (charakterizuje míru poškození hmoty ionizujícím zářením). Jednotkou dávky je 1 Gray (=1 Joule/kg). Biologické účinky ionizujícího záření jako popáleniny či neomoc z ozáření se začínají projevovat po obdržení dávek v řádu jednotek Gray, přírodní úroveň radiace se pohybuje v desetinách mikroGray za hodinu.