Dávkový ekvivalent

Z Enpedie
Přejít na: navigace, hledání

Dávkový ekvivalent (ekvivalentní dávka, H) je biofyzikální veličina, která popisuje biologický účinek ionizujícího záření.

Je definován jakožto součin jakostního faktoru Q a střední absorbované dávky D v konkrétním typu tkáně a při určitém druhu a energii ionizujícího záření:

H = Q × D

Dávkový ekvivalent je zaveden pouze pro oblast ochrany před ionizujícím zářením a jeho ohodnocení odpovídá především míře pozdních účinků stochastického charakteru.

Jednotkou dávkového ekvivalentu je sievert [Sv], v praxi se často užívají dílčí jednotky mSv a μS. Dříve používanou jednotkou byl rem, přičemž platí vztah 1 Sv = 100 rem.

Konvenční střední jakostní faktor Q

Konvenční střední jakostní faktor Q určený pro různé druhy ionizujícího záření:

Druh zářeníJakostní faktor Q
fotony (W a γ)1
záření beta 3H (18 keV)2
neutrony25
protony a těžší ionty25
částice alfa25

Zdroje

[1] Souhrn látky probírané v rámci předmětu Úvod do radiační ochrany vyučovaném v letním semestru na FJFI ČVUT včetně přednášek v elektronické podobě

[2] [Reichl J., Všetička M.: Encyklopedie fyziky]

[3] [Valášek J.: Detekce ionizujícího záření, citace ze dne 10.7.2012]

[4] [The Free Medical Dictionary: Mosby's Medical Dictionary, 8th edition. © 2009, Elsevier.]