Dávkový příkon

Z Enpedie
Přejít na: navigace, hledání


Dávkový příkon je dávka vztažena na jednotku času. Dávka je mírou účinku záření, která se vyjadřuje pomocí energie absorbované v jednotce hmotnosti prostředí. Jednotkou dávky je 1 Gray (1 Gy), jednotkou dávkového příkonu je 1 Gy/s. Tyto veličiny charakterizují, jak velký účinek (fyzikální) záření má na látku, do níž vstupuje.