DEMO

Z Enpedie
Přejít na: navigace, hledání

DEMOnstration Power Plant – první demonstrační fúzní jaderná elektrárna o výkonu 500 MW, která by měla fungovat po roce 2030. Fúzní reaktor bude pracovat v Deuterium-Tritium palivovém cyklu a měl by být soběstačný v produkci Tritia. Deuterium bude získáváno destilaci mořské vody. Tritium jako radioizotop vodíku bude přímo produkován jadernou reakcí interakcí neutronů s lithiem ve stěně blanketu tokamaku. Kritický pro stavbu DEMO je úspěch fúzního reaktoru ITER.