Dehydratace plynů

Z Enpedie
Přejít na: navigace, hledání

Pro skladování, transport a používání plynů je třeba jejich dehydratace, aby se zamezilo nadměrné korozi zařízení, zamrzání kryogenních zařízení, tvorbě hydrátů za regulačními členy v potrubí, snižování výhřevností a zvyšování objemu plynu. Plyny se suší adsorpcí na různých materiálech (molekulové síto, aktivní uhlí, silikagel), dále absorpcí v roztocích (diethylenglykol, triethylenglykol, glycerin) a také lze plyny čistit vymrazováním, kdy dochází ke kompresi, chlazení a následné expanzi plynu. Vymrazuje se také pomocí chladicího media (kapalný dusík).