Deionizace

Z Enpedie
Přejít na: navigace, hledání

Deionizací vody se rozumí odstraňování veškerých kationtů a aniontů silných kyselin (Cl-, SO42-, NO3-…). Slabé kyseliny (SiO2 a CO2) se z vody neodstraňují.