Desorbce

Z Enpedie
Přejít na: navigace, hledání

Desorpce je proces vedoucí k uvolňování zpět neadsorbované látky do plynné fáze. Rozlišují se tři základní principy desorpce:

zvýšením teploty systému
snížením tlaku systému
snížením koncentrace dané látky v systému

Ne všechny látky lze desorbovat běžnými způsoby. Jedná se o látky polymerizující, látky s vysokým bodem varu nebo látky, které se na povrch adsorbentu váží chemickou vazbou. V takovýchto případech se využívá pro desorpci kombinace i několika procesů.