Detekce trhavin prostřednictvím neutronů

Z Enpedie
Přejít na: navigace, hledání

Je velmi zajímavou aplikací promptní neutronové aktivační analýzy. Zaměřuje se na detekci fotonů emitovaných při záchytu neutronu na dusíku 14N (tento izotop je v přírodním dusíku zastoupen 99,6 %). Tyto fotony jsou relativně dobře detekovatelné, neboť jejich energie dosahuje 10829 keV, což je významně více než fotony emitované při záchytu neutronu na jiných materiálech a tudíž jsou snadno odlišitelné od jiných fotonů. K jejich detekci je možné užití scintilačního detektoru protože nejblížší jiné fotony jsou emitované záchytem 77Se s energií 9883 keV.