Deterministická analýza

Z Enpedie
Přejít na: navigace, hledání


Analýza užívající, pro klíčové parametry, jediné numerické hodnoty bez ohledu na jejich pravděpodobnost (pravděpodobnost je rovna 1) vedoucí k jedinému (jednoznačnému) výsledku.

  • V jaderné bezpečnosti, např. toto zahrnuje zaostření na typy nehod, úniky a následky, bez uvážení pravděpodobností rozmanitých sekvencí událostí.
  • Typicky se užívá buď s „realistickými“ nebo „konzervativními“ hodnotami založenými na expertním posouzení a znalosti modelovaného jevu.