Detritiace

Z Enpedie
Přejít na: navigace, hledání

Postup, při kterém dochází k řízenému přesunu tritia s označením 3H nebo T, žádoucím směrem. Jde o kombinace metod vedoucích k odstranění tritia jako minoritního prvku lokálního systému. Při užití fyzikálně chemických metod dojde k jeho uvolnění, přesunu až k odstranění z materiálu. Obvykle se týká situace, kdy se tritium vyskytlo v pozici radioaktivního odpadu. Postupy bude nutno zvládnout zejména při řešení problematiky jaderné fúze, kde fúzní elektrárna bude tritium produkovat v plodícím obalu obklopujícím plazma reaktoru. Zde se tritium může dostat do pozice radioaktivního odpadu a z principu se může projevovat povrchově nebo i v celé hloubce materiálu. V souvislosti s jadernou fúzí je třeba uvažovat o detritiaci za následujících okolností. Ve fúzním reaktoru se projeví působení tritia v kovových materiálech, kdy může docházet k tzv. vodíkovému křehnutí způsobené vmezeřením tritia. Tritium se také sorbuje a napojuje na uhlíkaté materiály například grafitových deskách. Přitom variantně vytváří chemickou vazbu C-T (uhlík-vodík), která je základní pro organické sloučeniny, a případně tvoří další vazby v přítomnosti jiných prvků. Může se vyskytovat ve formě tritiované vody T2O, THO, TDO.

Anglický ekvivalent hesla: Detritiation