Deuterium

Z Enpedie
Přejít na: navigace, hledání

Pod pojmem deuterium rozumíme atom s jádrem 2H, v jehož jádře se nachází jeden proton a jeden neutron. Od běžné vody se liší atomovou hmotností 2,01363 amu. Jedná se o stabilní izotop, nepodléhající radioaktivní přeměně. Vodu v jejíchž molekulách H2O je namísto „obyčejného“ izotopu vodíku právě deuterium nazýváme těžká voda. S ohledem na malou absorpci neutronů je těžká voda lepší moderátor než lehká voda. Kromě jaderné techniky se deuterium a jeho sloučeniny používají např. v spektroskopii, v lékařství, při studiu mechanizmů chemických reakcí a podobně.

Zdroje

[1] [Encyklopedie energie: Deuterium]

[2] [Wikipedia: Deuterium]