Difúzní rovnice

Z Enpedie
Přejít na: navigace, hledání

Difúzní rovnice tvoří základ fyzikální teorie jaderných reaktorů a označujeme ji tzv. za zákon zachování neutronů. Tento zákon vyjadřuje neutronovoubilanci v prostředí, v němž dochází ke vzniku, rozptylu a absorpci neutronů. V objemu V za jednotku času platí (zjednodušeně):

Změna počtu neutronů = Vznik – Únik – Absorpce

Je nutné poznamenat, že tato rovnice platí jen pro monoenergetické neutrony a to ve vzdálenesti větší než jsou dvě až tři střední volné dráhy od silných zdrojů, absorbátorů a rozhraní mezi různorodými prostředími, ve kterých je absorpce poměrně slabá. Avšak i přes toto omezení lze difúzní rovnici použít pro řadu praktických případů.


Zdroje

[1] [FJFI: Reaktorová fyzika – Difúzní rovnice]

[2] Weber L.: Bakalářská práce – Analytické metody pro popis neutronového toku v jaderných reaktorech