Difúzně strukturní diagnostika

Z Enpedie
Přejít na: navigace, hledání

Difúzně strukturní diagnostika materiálů je založena na využití výsledků měření rychlosti uvolňování radonu či radionuklidů jiných inertních plynů, kryptonu , xenonu ze vzorků materiálů. Tato unikátní metoda, vyvinutá v Centru výzkumu Řež s.r.o., našla použití při charakterizaci změn mikrostruktury a transportních vlastností materiálů, přírodních látek a minerálů, při charakterizací tepelné stability nebo korozní odolnost materiálů apod. Výsledky metody přispívaly k testování reaktivity a spékavosti práškových nebo gelových materiálů a k charakterizaci změn morfologie materiálů v podmínkách tepelného, mechanického nebo radiačního působení. Metoda umožňuje charakterizovat i změny stupně neuspořádanosti amorfních látek, které lze obtížně sledovat metodami rtg. či elektronové difrakce.