Divertor

Z Enpedie
Přejít na: navigace, hledání

Menší část plochy blanketu tokamaku je osazena divertorem – konstrukčním prvkem, který pomocí magnetického pole (tj. bezkontaktně) vymezuje hranice plazmatu v místě sběru nečistot (jedná se o „dno“ blanketu). Divertor se nachází pod bodem X (v angličtině „X-point“), ve kterém dochází k větvení magnetických ploch a tvorbě kanálů pro odvod „spalin“ (v angličtině „ash“) a nečistot z paliva (směsi deuteria a tritia).

U tokamaku ITER se divertor bude skládat z 54 kazet, tvořících prstenec na "dně" blanketu. Každá kazeta divertoru ITER se bude skládat ze tří hlavních ploch - dome (česky kupole; nepoužívá se) a vnitřní a vnější svislé stěny (v originále: inner/outer vertical target), na které bude deponován tepelný tok až do 20 MW/m2.

Divertor vzešel a je magnetickou magentickou alternativou limiteru - materiálového objektu, který ohraničuje okraj plazmatu.

Zdroje

[1] [fusion.ciemat.es: Divertor]
[2] [iter.org: Divertor]
[3] [Řípa, Mlynář, Weinzettl, Žáček: Řízená termojaderná fúze pro každého, ÚFP AV čR, v.v.i, Praha, 2011]
[4] [efda.org: Divertor]