Elektrodový potenciál

Z Enpedie
Přejít na: navigace, hledání

Po vložení elektrody do elektrolytu vzniká na fázovém rozhraní rozdíl potenciálů tzv. elektrodový potenciál. Absolutní elektrodový potenciál změřit nelze, ale je možné měřit rozdíl elektrodových potenciálů dvou elektrod – pracovní elektrody (WE), která je objektem zkoumání a referenční elektrody. Teoreticky vhodnou referenční elektrodou je standardní vodíková elektroda (SHE), která má za všech teplot nulový potenciál. Tyto dvě elektrody tvoří elektrochemický článek. Dle úmluvy je pracovní elektroda katodou a SHE anodou. Napětí elektrochemického článku (EMF) je pak rovno elektrodovému potenciálu pracovní elektrody:


Vzhledem k jisté konstrukční těžkopádnosti SHE v důsledku nutnosti vnějšího zdroje vodíku a udržení přesných podmínek, které definují SHE (p(H2), jednotková aktivita H+), se měření provádí proti prakticky vhodnějším referenčním elektrodám např. chloridostříbrné nebo kalomelové. Pak je nutné uvést, proti jaké referenční elektrodě bylo měření provedeno a při jaké teplotě.

Jednotkou elektrodového potenciálu je Volt [V].