Elektron-pozitronový pár

Z Enpedie
Přejít na: navigace, hledání

Pokud foton záření γ má dostatečně vysokou energii (větší než odpovídající součtu klidové energie elektronu a pozitronu, které jsou stejné, tj. 511 + 511 keV = 1,022 MeV), pak při svém průletu kolem atomového jádra se elektromagnetickou interakcí se silným Coulombovým polem jádra může foton γ přeměnit na dvojici částic elektron+pozitron, tj. na elektron-pozitronový pár.

Z této dvojice zůstává po ionizačním zabrzdění v látce jako trvalá částice jen elektron. Pozitron po zabrzdění anihiluje s některým z dalších elektronů za vzniku dvou fotonů záření γ o energii 511 keV. Proces tvorby elektron-pozitronových párů se nejvíce uplatňuje při vysokých energiích záření γ a u látek s vysokým protonovým (atomovým) číslem.