Elektronová mikroskopie

Z Enpedie
Přejít na: navigace, hledání

Elektronová mikroskopie slouží k charakterizací pevných anorganických a minerálních látek a jejich kvalitativní a kvantitativní fázovou analýzu.

Používané elektronové mikroskopy pokrývají širokou škálu zvětšení (od mikrometru až po atomové rozlišení). Jsou používány rastrovací elektronové mikroskopy SEM (Philips XL 30 CP a JEOL JSM-6510) které rovněž simultánní analýzu chemického složení (Energiově dispersní spektroskopie - EDS a Vlnově dispersní spektroskopie - WDS).

Transmisní elektronové mikroskopy TEM (JEOL JEM 3010 a Philips 201) kromě toho poskytují informaci o struktuře vzorků materiálů pomocí elektronové difrakce. Kombinací těchto metod lze získat informace nejenom o morfologii (tvaru) ale také o složení a struktuře částic na nanometrovém měřítku. Takovéto informace jsou nezbytné při vývoji nových funkčních nanomateriálů.