Elektronové dělo

Z Enpedie
Přejít na: navigace, hledání
Aplikace elektronové děla: testovani vzorků pro ITER (JUDITH II)

Většina elektronových děl pracuje na principu generace elektronů při termoemisi; pouze několik zařízení generuje elektrony při plazmovém výboji. V případě termoemise je na katodu přivedeno z vysokonapěťového zdroje napětí 55 kV. Nažhavením katody dojde k emisi elektronů, které jsou napětím mezi katodou a anodou dále urychlovány. Uvolněné elektrony jsou dále fokusovány elektromagnetickými čočkami; nakonec jsou vychýleny poslední stupněm tak aby bylo možné svazek elektronů směřovat.

Všechna elektronová děla se principálně podobají CRT televizorům s katodovou trubicí: elektronový svazek vzniklý z termoemise je magnety vychylován tak aby bombardoval pouze vybranou plochu.