Experimentální smyčky a sondy

Z Enpedie
(Přesměrováno z Experimentální smyčky)
Přejít na: navigace, hledání

Obsah

Obecně

Experimentální smyčky a sondy slouží k simulaci podmínek aktivní zóny a chladících okruhů reaktoru. Umožňují výzkum v oblasti mechaniky, tepelné hydrauliky, materiálu a koroze. Umístěním těchto experimentálních zařízení do výzkumného reaktoru je působení chladiva doplněno o podmínky ionizujícího záření.

Experimentální smyčky

Více v článku o reaktorových smyčkách.

Smyčky se dělí podle následujících hledisek:

Dělení experimentálních smyček podle použitého primárního média

  1. Vodní smyčky, kde primárním mediem je lehká voda, smyčky slouží k výzkumu a ověřovacím experimentům ohledně varných a tlakovodních reaktorů, které jsou chlazeny lehkou vodou, popř. reaktorů chlazených lehkou vodou při nadkritických parametrech. Vodní smyčky pracují při parametrech teplota/tlak 288 °C / 9 MPa (varné lehkovodní reaktory), 325 °C / 15,7 MPa (tlakovodní reaktory) a 550 °C / 25 MPa (reaktory s nadkritickou vodou),
  2. plynové smyčky, kde primárním mediem je plyn, např. CO2 nebo He. Smyčky s heliem jsou navrhovány pro teploty okolo 900 °C a pracovní tlak 7 MPa,
  3. smyčky s tekutými kovy, např. sodíkem nebo slitinami olova.

Dělení experimentálních smyček podle fluence

  1. aktivní smyčkaj e vybavena zkušebním úsekem pro testované vzorky, který je během provozu umístěn v aktivní zóně jaderného reaktoru,
  2. neaktivní smyčka je umístěna mimo reaktor.

Experimentální smyčky v CV Řež

V areálu Centra výzkumu Řež jsou nebo byly v provozu tyto experimentální smyčky a sondy:

Sondy

Experimentální sondy

Více v článku o reaktorových sondách.

Experimentální sondy v CV Řež

  • TW3 – experimentální sonda