FERDA

Z Enpedie
Přejít na: navigace, hledání

FERDA (Fluoride Experimental Research and Development Assembly) – je výzkumné zařízení vývojového charakteru, určené k fluoridovému přepracování simulovaného vyhořelého oxidického paliva především z rychlých reaktorů. Fluoridové přepracování vyhořelého paliva je založeno na různých fyzikálních a chemických vlastnostech fluoridů vznikajících fluorací paliva, zejména na jejich rozdílné těkavosti, která umožňuje separaci uranu, neptunia a plutonia od většiny ostatních složek vyhořelého jaderného paliva. Většina štěpných produktů, zahrnující prvky vzácných zemin, alkalické prvky a prvky alkalických zemin totiž netvoří fluoridy, jež by byly za normálních podmínek těkavé. Aparáty linky mají povahu prototypových zařízení.