FLIBE

Z Enpedie
Přejít na: navigace, hledání

FLIBE – je směs solí fluoridu lithného (LiF) a berylnatého (BeF2). Tato směs je hlavním kandidátem pro nosnou sůl primárního okruhu reaktoru MSR či pro přenos vysokopotenciálního tepla je LiF-BeF2 (bod tání směsi o složení 2LiF-BeF2 je cca 456 °C). Vedle příznivých termofyzikálních vlastností, má zároveň v případě použití izotopu lithia Li-7 velmi nízký účinný průřez pro záchyt neutronů. Čisté FLIBE není zvlášť korozivní, ovšem přídavek oxidačních činidel (např. UF4 v případě palivové soli MSR) rapidně zvyšuje svůj korozní účinek. Určitou nevýhodou této soli je obtížná manipulace vzhledem k přítomnosti toxického beryllia, a také vysoké náklady na izotopickou separaci lithia Li-7. Proto je dávána někdy v laboratorních experimentálních podmínkách přednost tavenině FLINAK. Směs FLIBE nereaguje se vzduchem ani CO2, s vodou pak reaguje velmi mírně. Tavenina FLIBE je stále však považována za referenční taveninu pro reaktory FHR a MSR.