FLINABE

Z Enpedie
Přejít na: navigace, hledání

FLINABE je směs solí fluoridu lithného (LiF), sodného (NaF) a berylnatého (BeF2). Tato tavenina solí se může stát nosnou solí primárního okruhu MSR, neboť má ze všech uvažovaných solí nejnižší bod tání (kolem 240 °C). Na druhou stranu, přítomnost sodíku a berylia zároveň je komplikací, neboť sodík se v neutronovém toku aktivuje (tím pádem je omezeno jeho užití v primárním okruhu) a berylium je toxické. Vyvstává tedy otázka, proč kombinovat dva negativní efekty dohromady, když ostatní kandidáti většinou disponují jen jedním z uvedených negativ.