GIF

Z Enpedie
Přejít na: navigace, hledání

Generation IV International Forum je mezinárodní iniciativa pro koordinaci výzkumu pokročilých reaktorů. Cílem je vyvinout zcela novou generaci reaktorů, které budou úspornější, výkonnější, pasivně bezpečné a ekonomicky konkurenceschopné. Iniciativa vybrala šest nejslibnějších systémů a vytváří mezinárodní rámec pro spolupráci při jejich vývoji.

Vybrané nejslibnější technologie:

  • GFR (gas-cooled fast reactor): heliem chlazený rychlý reaktor s uzavřeným palivovým cyklem,
  • VHTR (very-high-temperature reactor): vysokoteplotní heliem chlazený reaktor s otevřeným cyklem, zdroj procesního tepla,
  • SCWR (Supercritical-water-cooled reactor): pokročilý vodou chlazený reaktor s vysokou účinností,
  • SFR (Sodium-cooled fast reactor): rychlý sodíkem chlazený reaktor, s uzavřeným cyklem, množivý a spalující aktinoidy,
  • LFR (Lead-cooled fast reactor): rychlý olovem či jeho slitinami chlazený reaktor, s uzavřeným cyklem, množivý a spalující aktinoidy,
  • MSR (Molten salt reactor): palivo ve formě roztavených solí, za provozu plně recyklující.