Gama záření

Z Enpedie
Přejít na: navigace, hledání


Záření γ je velmi pronikavé elektromagnetické záření, jehož fotony se uvolňují z jader přeskupováním nukleonů v radionuklidu. Při γ záření nedochází k přeměně prvků, ale snižuje se vnitřní energie nukleonů v jádře.