Generace neutronů

Z Enpedie
Přejít na: navigace, hledání

Přestože v reaktoru dochází ke štěpení neuspořádaně a nesynchronizovaně, pro účely popisu chování reaktoru se zavádí model neutronových generací – myšlenkově všechny neutrony v reaktoru "synchronizujeme" tak, že ke štěpení dochází v kvantovaných časových okamžicích a mezi nimi se odehrávají sekundární pochody jako je zpomalování či difuze. Perioda takového cyklu trvá podle typu reaktoru 10-1000 mikrosekund, označuje se jako doba života generace neutronů a její hodnota má zásadní vliv na kinetiku reaktoru.