Havárie na jaderné elektrárny A1

Z Enpedie
Přejít na: navigace, hledání

V průběhu provozu první československé jaderné elektrárny A1 došlo ke dvěma vážným nehodám, závažnější z nich vedla k úplnému odstavení jaderné elektrárny v roce 1977.

Havárie z roku 1976

5.1.1976 došlo k úniku oxidu uhličitého při výměně palivového článku. Příčinou úniku byla technická porucha blokovacího mechanizmu, v jejímž důsledku byl vystřelen palivový komplet z reaktoru do reaktorového sálu. Při vystřelení byl článkem zasažen jeřáb, což způsobilo rozbití článku. Po havárii a následném úniku oxidu uhličitého měli dva zaměstnanci elektrárny v úmyslu použít nouzový východ k úniku. Ten by ovšem zamčený z důvodu zamezení krádežím. Zaměstnanci tak nebyli schopni včas opustit sál a zemřeli na otravu oxidem uhličitým. Jedna z uklízeček byla přiotrávena. Havárie byla klasifikována 3 stupněm stupnice INES.

Havárie z roku 1977

Ke druhé havárii na elektrárně A1 došlo 22.2. 1977 a byla způsobena chybou obsluhujícího personálu. Pracovníci montáže palivových článků důsledně nevyčistili od silikagelu užívaného k zabránění přítomnosti vlhkosti v konstrukčních částech při jejich transportu. Po zasunutí palivového článku do aktivní zóny došlo vlivem přítomnosti silikagelu ke snížení průtoku chladiva přes článek. Následovalo jeho přehřátí a poškození ucpaného palivového kanálu a kanálů v jeho nejbližším okolí. Po poškození došlo ke vniknutí těžké vody do plynového chladícího okruhu, které způsobilo prudké zvýšení vlhkosti a poškození pokrytí všech palivových článků v aktivní zóně. Poškození pokrytí mělo za následek kontaminaci primárního okruhu. V důsledku netěsností na parogenerátoru byly kontaminovány také části sekundárního okruhu. Z důvodu ekonomické nevýhodnosti opravy elektrárny bylo rozhodnuto o jejím odstavení. Usnesením federální vlády ČSSR 135/79 bylo definitivně rozhodnuto neobnovit provoz elektrárny a připravit její postupné vyřazení.

Zdroje

javys.sk