Heterogenní reaktor

Z Enpedie
Přejít na: navigace, hledání

Aktivní zóna tepelného jaderného reaktoru se skládá z několika základních složek - palivo, chladivo, moderátor a konstrukční materiály. Zejména moderátor a palivo lze uspořádat buďto ve formě homogenní směsi (pak hovoříme o homogenním reaktoru), nebo je lze vzájemně oddělit (v heterogenním reaktoru). Drtivá většina dnes provozovaných reaktorů je heterogenní, protože takové uspořádání umožňuje lépe využít neutrony v řetězové štěpné reakci (Z tohoto důvodu nelze sestrojit funkční homogenní reaktor s přírodním uranem, zatímco v heterogenním uspořádání kovového uranu s grafitovým nebo těžkovodním moderátorem řetězovou reakci udržet lze, jak ukázal už první reaktor na světě PILE-1). Naproti tomu některé homogenní reaktory se vyznačují extrémní stabilitou z důvodu velmi silných záporných zpětných vazeb (výzkumné reaktory typu TRIGA).