Hmotnostní spektometrie

Z Enpedie
Přejít na: navigace, hledání

Hmotnostní spektometrie je analytické metoda, která měří poměr hmota/náboj elektricky nabitých částic. Používá se pro určení hmotností atomárních částic – atomů, molekul, klastrů za účelem určení prvkového složení vzorků různého skupenství nebo molekul a dalších chemických sloučenin. Metoda funguje tak, že nejdříve musí být analyzovaný vzorek nebo jeho části převedeny do plynného stavu, jehož části jsou potom ionizovány. Ionizované částice jsou poté separovány elektromagnetickými poli podle jejich poměru hmotnost/náboj a zaznamenány detektory iontů. Iontový signál na detektoru je poté zpracován do formy hmotnostního spektra. Proces separace podle poměru hmotnost/náboj a detekce probíhá ve vákuu.