Hustota toku neutronů

Z Enpedie
Přejít na: navigace, hledání

Jedná se o součet drah, které porletí všechny neutrony v jednotkovém objemu za jednotku času. Nebo je také definována jako počet neutronů, které projdou koulí s průmětem 1 m2 ze všech stran za 1s. Hustota toku neutronů se značí jako Φ a její rozměr je dán počtem neutronů na m2 za sekundu, tj. [m-2s-1]. Po zavedení nových jednotek SI se často také nazývá jen neutronový tok.


Zdroje

[1] [FJFI: Reaktorová fyzika – Hustota toku neutronů]

[2] Weber L.: Bakalářská práce – Analytické metody pro popis neutronového toku v jaderných reaktorech

[3] [FJFI: Reaktorová fyzika – Hustota neutronů, hustota toku neutronů a hustota proudu neutronů]