I-SCC

Z Enpedie
Přejít na: navigace, hledání
(a) Řez prasklým palivem s prasklým pouzdrem;
(b) Detail zaškrcení pouzdra nad místem, kde praskla tableta UO2, je vidět že došlo k růstu trhliny včetně silné koroze jejích stěn a k dolom smykem.[1]

I-SCC nebo-li „Iodine-induced SCC“ je korozní praskání indukované jódem. Jedná se o typ provozního poškození palivových tyčí. Vyskytuje se například v zirkoniu a zirkoniových slitinách (Zircaloy-2, Zircaloy-4, Zr-1%Nb, Zr-2.5%Nb), které se používají na výrobu pouzder pokrytí palivových elementů pro jaderné elektrárny CANDU/BWR/PWR/VVER.

Řez palivovou tyčí[2]

Celý proces I-SCC začíná vznikem mikrotrhliny v místě hranice zrna na vnitřním povrchu zirkoniového pouzdra vystavenému účinkům par jódu – produktu štěpení uranu. Vzniklá trhlina se dále rozvíjí po hranicích zrna pokud je zatížena rozpínáním palivových tablet a ve styku s parami jódu. Pokud trhlina dosáhne velikosti odpovídající prahové hodnotě faktoru intenzity napětí (cca 1-5 MPam1/2), dojde ke změně mechanismu šíření na kvazi štěpení napříč zrna (transkrystalické). Poslední fází poškození je průnik trhliny na vnější povrch pouzdra v důsledku plastického kolapsu, mechanismus lomu je tvárný.

Zdroje

[1] B.J. Lewis et al., Journal of Nuclear Materials 408 (2011) 209–223.
[2] I. Schuster and C. Lemaignan. Int. Conf. on Corrosion Deformation Interactions CD‘I 92. Fontainebleau, 1992, 263 – 279, ISBN 2-86883-191-5 Les Editions de Physique Les Ulis.