ISOE

Z Enpedie
Přejít na: navigace, hledání

Zkratka ISOE značí Information System on Occupational Exposure 0 a jde o databázi kolektivních dávek vytvořenou OECD NEA a IAEA. Databáze vznikla v roce 1992 a shromažďuje údaje o ročních kolektivních dávkách personálu jaderných elektráren od roku 1977. V databázi jsou dostupná data nejen z tlakovodních reaktorů, ale také například z CANDU či varných reaktorů. Zahrnuty jsou zde jednak reaktory v provozu, ale také reaktory dlouhodobě či trvale odstavené a reaktory z provozu již vyřazené.

Na zvýšení ročních kolektivních dávek má nejvýznamnější vliv výměna komponent I.O. (např. víka reaktorové nádoby či parogenerátorů a také opravy komponent I.O.). Z evropských zemí je v této databázi zastoupena například Velká Británie, Německo, Bulharsko, Francie a také Česká republika a Slovensko.