Impedanční spektrum

Z Enpedie
Přejít na: navigace, hledání

Způsob zobrazení dat jednotlivých složek impedance. Nejčastější způsoby zobrazení impedančních dat:

  • Nyquistův diagram - graf závislosti imaginární složky impedance na složce reálné
  • Bodeho diagram - graf závislosti absolutní hodnoty impedance na frekvenci