Inhibitor koroze

Z Enpedie
Přejít na: navigace, hledání

Inhibitor koroze je chemická látka, jejíž přítomnost v korozním systému ve vhodné koncentraci snižuje korozní rychlost, aniž podstatně mění koncentraci kterékoli agresivní složky. Inhibitory koroze se používají k ochraně kovů proti korozi, včetně dočasné ochrany při skladování nebo přepravě. Podle účinku korozního inhibitoru můžeme dělit inhibitory na katodické, anodické a směsné inhibitory. Anodické inhibitory jsou látky, které zpomalují anodickou reakci. Tyto látky se používají hlavně v neutrálních roztocích a obvykle působí vznik nerozpustných produktů, které chrání povrch před další korozí. Tyto látky musí být přítomny v dostatečném množství, neboť při poklesu koncentrace pod určitou hodnotou korozi naopak podporují a způsobují nerovnoměrné napadení povrchu. Katodické inhibitory naopak zpomalují průběh katodické reakce (zpomalují vylučování vodíku v kyselém prostředí a nebo redukci kyslík v neutrálním nebo alkalickém prostředí). Obvykle se používají směsi inhibitorů, které mají synergický efekt, především v systémech, kde je více kovů. Mezi inhibitory patří například křemičitany, fosforečnany, dusitany, aminové organické sloučeniny a další.