Ionizující záření

Z Enpedie
Přejít na: navigace, hledání


Ionizující záření je takové záření, které při průchodu látkou způsobuje ionizaci – z původně elektricky neutrálních atomů ozařované látky vznikají kladně a záporně nabité ionty.

Podle mechanismu ionizace látky rozlišujeme 2 základní typy ionizujícího záření:

záření přímo ionizující – je tvořeno elektricky nabitými částicemi (např. částice alfa jež je proud heliových jader 24He, beta jež je proud elektronů nebo pozitronů), které podél celé své dráhy v látce ionizují svým elektrickým nábojem (přímou elektrickou interakcí s elektrony) její atomy.

záření nepřímo ionizující – jedná se o elektromagnetické záření (rentgenové nebo gama záření) nebo o neutrony (částice bez elektrického náboje), které ionizují látku nepřímo prostřednictvím sekundárních elektricky nabitých částic (prakticky výhradně elektronů).