Iontová vazba

Z Enpedie
Přejít na: navigace, hledání

Heteropolární chemická vazba, která je založena na vysokém rozdílu elektronegativit (∆X). Za iontovou bývá považována taková vazba, která má rozdíl elektronegativit větší než 1,67. Pokud je ∆X v rozmezí od 1,5 do 2,0 hovoří se občas o typu vazby „přechod k iontové vazbě“. Je to extrémní forma polarizované kovalentní vazby. V iontové vazbě nedochází ke sdílení elektronového páru, tato vazba spojuje kationty a anionty, které jsou k sobě vázány díky elektrostatické přitažlivosti.

Iontové sloučeniny se obvykle vyznačují vysokým bodem tání a varu. Tyto sloučeniny jsou rozpustné ve vodě, ve které disociují na ionty z nichž jsou složeny a jejich roztoky jsou elektrovodivé.