Jódová jáma

Z Enpedie
Přejít na: navigace, hledání


Palivo energetického reaktoru se po určité době provozu nasytí krátkodobými štěpnými produkty, které mohou absorbovat neutrony podobně jako řídicí tyče (tzv. otrava reaktoru). Mezi těmito produkty vévodí Xenon 135, který má obrovský podíl na absorpci neutronů. Po skokovém snížení výkonu reaktoru se hladina Xenonu ještě cca deset hodin zvyšuje a tím dále „dusí“ výkon reaktoru, někdy až do té míry, že reaktor nelze znovu najet na výkon a je třeba vyčkat cca den na odeznění tohoto efektu. Protože Xenon v této situaci vzniká především rozpadem Jódu 135, nazývá se celý efekt „Jódová jáma“.