Jaderná elektrárna Jaslovské Bohunice A1

Z Enpedie
Přejít na: navigace, hledání

Jaderná elektrárna A1 v Jaslovských Bohunicích je jednou ze tří elektráren v areálu Jaderných elektráren Jaslovské Bohunice. Areál se nachází v katastru obce Jaslovské Bohunice ve vzdálenosti 20 km od krajského města Trnava na území Slovenské republiky. Elektrárna je po sérii dvou havárií od roku 1977 trvale odstavena a v současnosti se nachází ve druhé fázi vyřazování. Mimo elektrárny A1 jsou v areálu lokalizovány také odstavená jaderná elektrárna V1 a jaderná elektrárna V2 provozovaná Slovenskými elektrárnami a.s.

Elektrárna by vůbec první jadernou elektrárnou v bývalém Československu. Byla tvořena jedním reaktorovým blokem československé výroby KS-150. Reaktor byl založen na konceptu využívání přírodního uranu jako paliva bez potřeby jeho obohacování. K moderaci byla za účelem dosažení pozitivní neutronové bilance použita těžká voda (D2O), ke chlazení oxid uhličitý. Koncept reaktoru KS-150 využíval kontinuální výměnu paliva za provozu bez nutnosti odstavení reaktoru.

Historie

Práce na projektu první Československé jaderné elektrárny A1 jsou datovány k roku 1956. Původní koncept elektrárny byl experimentální za účelem možnosti využití přírodního uranu jako paliva pro energetický jaderný reaktor. Orientace na přírodní uran byla zvolena vzhledem k značným zásobám uranové rudy na československém území a přítomnosti zařízení na zpracování uranového koncentrátu.

Výstavba elektrárny byla zahájena v roce 1958 a opírala se o vyspělou úroveň strojního a hutnického průmyslu v tehdejším Československu. Technologická část elektrárny byla realizována společností Škoda Plzeň. Elektrárna byla dokončena v roce 1972 a po sérii testů byla v prosinci téhož roku přifázována k síti.

V průběhu provozu elektrárny došlo ke dvěma vážným nehodám. První se stala 5.1.1976, když v důsledku selhání blokovacího mechanizmu byl vystřelen čerstvý palivový komplet do reaktorového sálu. Druhá se stala 22.2.1977 kvůli vážné chybě obsluhujícího personálu. Nový palivový článek nebyl obsluhou dostatečně očištěn od silikagelu, což vedlo k omezení průtoku chladiva aktivní zónou reaktoru, následnému přehřátí a poškození aktivní zóny. Vzhledem k ekonomické náročnosti opravy a skutečnosti, že byly v dané lokalitě ve výstavbě elektrárny V1 a V2 s reaktory typu VVER, bylo rozhodnuto o odstavení elektrárny A1. Usnesením federální vlády ČSSR č. 135/79 bylo definitivně rozhodnuto neobnovit provoz a připravit elektrárnu na postupné vyřazení.

Technické parametry

<tbody> </tbody>

Typ reaktoru

KS-150

Max. dosažený elektrický výkon

127 MW

Tepelný výkon reaktoru

560 MWt

Palivo

přírodní uran

Množství paliva

24600 kg

Moderátor

D2O

Množství moderátoru

57200 kg

Počet technologických kanálů

148

Počet regulačních orgánů

40

Chladivo

CO2

Teplota chladiva na vstupu/výstupu

112 – 426 °C

Tlak chladiva na vstupu/výstupu

6,5 – 5,5 MPa

Průtok chladiva

1576 kg/s

Rychlost chladiva v kanálů

Max. 60 m/s

Sekundární ohruh

Počet parogenerátorů

6

Teplota napájecí vody

97 °C

Teplota páry

256 °C

Tlak páry

4,6 MPa

Množství páry v PG

86 t/hod.

Počet a výkon generátorů

3 x 50 MWe

Zdroje

javys.sk