Jaderná elektrárna Jaslovské Bohunice V1

Z Enpedie
Přejít na: navigace, hledání

Jaderná elektrárna V1 v Jaslovských Bohunicích je jednou ze tří elektráren v areálu Jaderných elektráren Jaslovské Bohunice. Areál se nachází v katastru obce Jaslovské Bohunice ve vzdálenosti 20 km od krajského města Trnava na území Slovenské republiky. Oba reaktorové bloky elektrárny jsou od prosince roku 2008 trvalo odstaveny (první od prosince 2006). Mimo elektrárny V1 jsou v areálu lokalizovány také odstavená první československá jaderná elektrárna A1 a jaderná elektrárna V2 provozovaná Slovenskými elektrárnami a.s.

Elektrárna je tvořena dvěmi reaktorovými bloky VVER 440 V-230. Model V-230 představuje první generaci ruských reaktorů VVER 440, která nedosahovala bezpečnostní standardy pozdějších generací. Elektrárna byla první z jaderných elektráren využívajících tlakovodní reaktory postavených na území bývalého Československa.

Obsah

Historie

Historie elektrárny sahá do roku 1966, kdy bylo rozhodnuto o stavbě druhé jaderné elektrárny v areálu u Jaslovských Bohunic. Původně měla být realizována stavba elektrárny stejného typu jako byla elektrárna A1, která byla tou dobou v procesu výstavby. Nakonec bylo v Československu rozhodnuto přijmout nabídku bývalého Sovětského svazu na výstavbu elektrárny s tlakovodními reaktory typu VVER 440 V-230. Orientace na tlakovodní reaktory se pro československou energetiku v pozdejší době ukázala jako správná. Umístění elektrárny do Bohunic přinášelo mnoho pozitiv vyplývajících především z možností využití infrastruktury vytvořené pro stavbu elektrárny A1.

Samotná výstavba elektrárny byla zahájena v dubnu 1972 a probíhala za účasti specialistů z Československa a Sovětského svazu. Technologie primárního okruhu byla z dominantní části ruské výroby. Komponenty sekundárního okruhu dodaly československé společnosti. Celková doba výstavby jednotlivých reaktorových bloků nepřesáhla 6 let. Uvedení prvního bloku do provozu a jeho přifázování k síti je datováno prosincem 1978. Druhý blok následoval v březnu 1980.

Během provozu elektrárny bylo realizováno více než 1300 menších technických opatření vedoucích ke zvýšení jaderné bezpečnosti. V letech 1996 – 2000 byla s cílem zvýšení bezpečnosti realizována rozsáhlá postupná rekonstrukce. Po ukončení rekonstrukce v roce 2000 byla V1 nejbezpečnější elektrárnou s reaktory typu VVER 440 V-230.

Navzdory rozsáhlé rekonstrukci vedoucí ke zvýšení jaderné bezpečnosti bylo v září 1999 v rámci přístupových rokovaní Slovenské republiky s Evropskou unií rozhodnuto o odstavení obou bloků elektrárny v letech 2006 a 2008.

V rámci privatizace 66 % podílu akcí Slovenských elektráren a.s., jejíž součástí nebyla odstavená elektrárna A1 a elektrárna V1 jejíž odstavení bylo plánováno, byla v roce 2005 vytvořena státní společnost GovCo, která byla časem přetransformována na Jadrovou vyraďovací spoločnosť, a.s. (JAVYS). JAVYS (GovCo) je od svého vzniku vlastníkem, a do jejího odstavení byl také provozovatelem, elektrárny V1. V souladu s podepsanou smlouvou o přistoupení SR k EU byl 1. blok elektrárny odstaven 31. prosince 2006 a 2. blok 31. prosince 2008.

V důsledku plynové krize v lednu 2009 byla ze strany vlády SR zvažována možnost opětovného náběhu odstaveného 2. bloku elektrárny, který ovšem nebyl realizován. V současné době je elektrárna v první etapě vyřazování z provozu.

Historické milníky

- 1972 – začátek výstavby
- 1978 – uvedení 1. bloku do provozu
- 1980 – uvedení 2. bloku do provozu
- 2000 – ukončení rozsáhlé rekonstrukce vedoucí ke zvýšení jaderné bezpečnosti
- 2006 – ukončení provozu 1. bloku
- 2008 – ukončení provozu 2. bloku

Technické parametry

Počet reaktorových bloků

2

Elektrický výkon reaktoru

440MW

Tepelný výkon reaktoru

1375 MWt

Typ reaktoru

VVER 440 (V-230)

Chladivo a moderátor

demineralizovaná voda

Tlaková nádoba reaktoru

Průměr

3840 mm

Výška

11 800 mm

Hmotnost

215 t

Materiál

uhlíková nízkolegovaná ocel

Aktivní zóna reaktoru

Průměr

2 880 mm

Výška

2500 mm

Počet palivových kazet

276

- tvar

šestihran

- průměr

144 mm

- výška

3200 mm

Počet stínících kazet

36

Počet palivových proutků v kazetě

126

- průměr

9,1 mm

- výška

2500 mm

- materiál pokrytí

slitina zirkonu a niobu

Počet regulačních kazet

37

Palivová vsázka

42t

Teplota vstupní chladící vody

265 °C

Teplota výstupní vody

394 °C

Tlak vody

12,26 MPa

Parogenerátor

Počet parogenerátorů na blok

6

Délka (vnitřní)

11 800 mm

Průměr (vnitřní)

3210 mm

Hmotnost

145 t

Parní výkon

452 t/h

Tlak páry

4,6 MPa

Teplota páry

256 °C

Teplota napájecí vody

158-223 °C

Teplosměnná plocha

2510 m2

Počet teplosměnných trubek

5536

Hlavní cirkulační čerpadlo

Počet HCČ na blok

6

Příkon elektromotoru

2 MW

Napětí

6 kV

Otáčky

1500 ot./min.

Průtok chladiva

6500 – 7100 m3/h

Turbogenerátor

Počet TG na blok

2

Jmenovitý výkon

220 MW

Otáčky

3000 ot./min.

Teplota páry (VT)

256 °C

Tlak páry (VT)

4,3 MPa

Teplota páry (NT)

216,5 °C

Tlak páry (NT)

0,363 MPa

Výstupní napětí

15,75 kV

Chlazení

voda/vodík

Kondensátor

Počet kondensátorových těles

2

Vyhotovení

dvoudílní, dvoukomorové

Množstvo chladící vody

35 000 m3/h

Max. teplota chladící vody

33 °C

Počet teplosměnných trubek

29480

Teplosměnná plocha

16300 m2

Způsob chlazení kondensátorů

cirkulační, chladící věže s přirozeným tahem

Chladící věže

Počet chladících věží

4

Výška

120 m

Dolní průměr

84,4 m

Horní průměr

53 m


Zdroje

javys.sk