Jaderná zařízení

Z Enpedie
Přejít na: navigace, hledání

Mezi jaderná zařízení řadíme následující:

 • Stavby a provozní celky, jejichž součástí je jaderný reaktor využívající štěpnou řetězovou reakci,
 • zařízení pro výrobu, zpracování, skladování a ukládání jaderných materiálů, kromě úpraven uranové rudy a skladoven uranového koncentrátu,
 • úložiště radioaktivních odpadů, s vyjímkou úložišť obsahujících výlučně přírodní radionuklidy,
 • zařízení pro skladování radioaktivních odpadů, jejichž aktivita přesahuje hodnoty stanovené prováděcím právním předpisem.


Jaderná zařízení v České republice

 • jaderná elektrárna Dukovany (EDU)
 • jaderná elektrárna Temelín (ETE)
 • mezisklad vyhořelého jaderného paliva EDU
 • sklad vyhořelého jaderného paliva EDU
 • sklad čerstvého jaderného paliva ETE
 • sklad vyhořelého jaderného paliva ETE
 • výzkumný jaderný reaktor LVR-15 (Centrum výzkumu Řež a. s.)
 • výzkumný jaderný reaktor LR-0 (Centrum výzkumu Řež a. s.)
 • sklad vysoce aktivního odpadu (Ústav jaderného výzkumu Řež s. r. o.)
 • školní jaderný reaktor VR-1 (ČVUT FJFI v Praze)
 • úložiště radioaktivních odpadů Dukovany (SÚRAO)
 • úložiště radioaktivních odpadů důl Richard u Litoměřic (SÚRAO)


Jaderná zařízení v České republice

 • atómová elektráreň Jaslovské Bohunice V-1, 2x reaktor VVER 440/ V 230
 • atómová elektráreň Jaslovské Bohunice V-2, 2x reaktor VVER 440 / V 213
 • atómová elektráreň Jaslovské Bohunice A-1 – vo vylaďovaní, reaktor KS 150
 • medzisklad vyhoretého paliva JE Jaslovské Bohunice
 • technologie na spracovanie na úpravu RAO Jaslovské Bohunice – Bohunické spracovatel´ské centrum, bitúmenačná linka, vitrifikašná linka
 • cementačná linka Jaslovské Bohunice
 • atómová elektráreň Mochovce 1,2, reaktory VVER 440/ V 213
 • atómová elektráreň Mochovce 3,4 ve výstavbě od roku 2008, plánované spuštění 2012 a 2013
 • finálné spracovanie kvapalných rádioaktívnych odpadov, bitúmenačná linka, cementačná linka JE Mochovce


Zdroje

[1] [Státní úřad pro jadernou bezpečnost: Jaderná zařízení]

[2] [Státní úřad pro jadernou bezpečnost: Atomový zákon, Zákon č. 18/1997 Sb., § 2 Základní pojmy]

[3] [Slovenské elektrárne: Oficiální stránky]

[4] [Jaderné elekrárny: Seznam jaderných elektráren]

[5] Souhrn látky probírané v rámci předmětu Úvod do radiační ochrany vyučovaném v letním semestru na FJFI ČVUT včetně přednášek v elektronické podobě