Jaderné reakce

Z Enpedie
Přejít na: navigace, hledání

Pod jadernými reakcemi se v jaderné fyzice obecně rozumí procesy, kdy se dva nukleony (tj. protony nebo neutrony), nebo dvě jádra, nebo nukleon či jiná částice a jádro, přiblíží k sobě na vzdálenost řádu 10-13 cm, vstoupí do oblasti působení silné jaderné interakce, což vyvolá v jádrech změny počtu, energií a konfigurací nukleonů, které mohou vést k emisi dalších částic.