Jaderný fotoefekt

Z Enpedie
Přejít na: navigace, hledání

V případě, že foton záření γ má dostatečně vysokou energii (větší než je vazbová energie nukleonů v jádře, nejméně ≈2,5 MeV), může vyvolat přímo v jádře jadernou reakci - jaderný fotoefekt (fotojadernou reakci), při níž je z jádra vyražen neutron či proton a při velmi vysokých energiích i více částic: dva neutrony, dva protony, proton a neutron, nebo  částici. Nejjednodušší fotojaderná reakce je vyražení neutronu z jádra deuteria, tj. jeho rozštěpení na proton a neutron. Pro těžší jádra je ke vzniku fotojaderné reakce potřeba zpravidla podstatně vyšší energie záření γ než cca 8–10 MeV. Výsledné jádro po fotojaderné reakci může být radioaktivní, dochází k tzv. gama-aktivaci. Při ozáření těžkých jader v oblasti uranu a transuranů tvrdým zářením γ o energii vyšší než 15 MeV může dojít k fotoštěpení takových jader na dva fragmenty - středně těžká jádra z prostředku Mendělejevovy tabulky, podobně jako při jejich spontánním štěpení nebo účinkem neutronů. Při velmi vysokých energiích záření γ, přesahujících ≈150 MeV, pak již dochází k produkci nových elementárních částic (jako jsou π-mezony, při ještě vyšších energiích pak i K-mezony a hyperony).