Kadmium

Z Enpedie
Přejít na: navigace, hledání

Kadmium (chemická značka Cd) je prvek patříci do skupiny těžkých kovů. Jedná se o bílý lesklý měkký kov svými vlastnostmi podobný zinku. V přírodě jej často doprovází v jeho rudách, zvláště kalaminu a zinkovém blejnu. Čisté sloučeniny kadmia jsou v přírodě velmi vzácné. Lze jej získat výrobou ze zinkového prachu či elektrolytickou výrobou z roztoku síranu zinečnatého.

V jaderné energetice se kadmium využívá zejména k potahování regulačních, kompenzačních a havarijních tyčí neboť se jedná o materiál silně absorbující neutrony.


Zdroje

[1] [Remy H.: Anorganická chemie 2 – Kadmium]

[2] [Ptable: Periodická tabulka – Kadmium]

[3] [Reichl J., Všetička M.: Encyklopedie fyziky, citace ze dne 10. 8. 2012]

[4] [Jandora R.: Fyzika atomového jádra]