Kirkendallův jev

Z Enpedie
Přejít na: navigace, hledání

Kirkendallův jev byl objeven v roce 1947 americkým fyzikem Ernestem Kirkendallem (1914-2005). Jedná se o posun hraniční vrstvy v binárním článku (mezi dvěma kovy) vlivem rozdílné rychlosti difúze sousedících kovů.

Jev je možné pozorovat umístěním nerozpustného markeru (např. Mo drátek) schopného následovat pohyb sousedních atomových rovin na pomezí kovu a jeho slitiny a zahřátím vzorku na teplotu difúze. Po vyjmutí vzorku z pece lze pozorovat posunutí markeru realtivně vůči jeho původnímu umístění.

Pokud je množství látek přenesených přes rozhraní stejné – t.j. rozhraní se nepohybuje, pouze se mění složení hraničních vrstev, nazývá se toto rozhramí Matanovo.