Kompenzovaná komora

Z Enpedie
Přejít na: navigace, hledání

Neutronová komora pracující v proudovém režimu nemůže k separaci neužitečného signálu od záření gama použít diskriminátor. Proto se k neutronové komoře (obvykle bórové ionizační) připojuje ještě kompenzační komůrka citlivá pouze na záření gama a vhodným nastavením jejího pracovního ("kompenzačního") napětí lze docílit potlačení proudové složky od záření gama. Správně nastavená kompenzovaná neutronová komora je tedy citlivá pouze na neutronové, nikoliv na gama záření.