Kovová vazba

Z Enpedie
Přejít na: navigace, hledání

U kovové vazby nejsou tvořeny z atomů molekuly, ale kationty jsou pevně uspořádány do krystalové mřížky mezi nimy se volně pohybují valenční elektrony ve formě tzv. elektronového mraku. Kovy mají společné vlastnosti specifické pro tuto skupinu látek, jako je lesk, tažnost, kujnost, neprůhlednost, vodivost a další.

Pohyb elektronů v mřížce je dán kvantovými pravidly. Elektrony jsou rozděleny do několika energetických pásů a pouze některé z nich mají energii, která umožňuje volný pohyb elektronů po struktuře. V závislosti na množství elektronů ve vodivostních pásech se odvíjí schopnost celé struktury přenášet teplo nebo elektrický náboj.

Při kování nebo tváření se díky delokalizaci vazebných elektronů jednotlivé vrstvy krystalové mřížky po sobě volně posouvají. Kujnost je ovlivněna vzdáleností uzlových bodů. Čím jsou uzlové body více u sebe tím je kov tvrdší, ale křehčí. V opačném případě je kov měkčí a snadno se upravuje.