Kritický experiment

Z Enpedie
Přejít na: navigace, hledání

Po větší změně v reaktoru (zavezení čerstvého paliva, instalace experiemntálního zařízení, ...) je nutné předpokládat, že se změnily vlastnosti reaktoru jako celku. Při dosahování kritického stavu je nutno postupovat opatrněji než obvykle, protože výpočet každého předem neznámého stavu reaktoru je zatížen výpočetní chybou. Při prvním spouštění reaktoru po provedené změně jde tedy v podstatě o experiment, který má za cíl co nejpřesněji změřit nové vlastnosti reaktoru, jako je rovnovážné množství paliva, rovnovážná poloha a velikost vlivu regulačních tyčí či rovnovážná koncentrace rozpustných absorbátorů. Pokud je tato změna zásadnějšího charakteru, jde o tzv. základní kritický experiment, který navíc podléhá i schválení dozorného orgánu (SÚJB) a s tím spojenými detailními analýzami bezpečnosti nové konfigurace reaktoru.